Kørekort B - Nyerhvervelse

"Man skal lære at kravle, før man kan gå", derfor starter du på manøvrebanen, hvor du kører på en lukket bane, og lærer bilens funktioner at kende, før du bliver sluppet ud i trafikken. Normalt er der 3 elever på banen i hver sin bil.

Efter manøvrebanen og lidt mere teori, starter dine kørelektioner på vej. Disse er samordnet med den teoriundervisning du modtager.

Så når du har lært om motorvej i teorilokalet, skal vi ud og prøve, at køre på motorvej i skolevognen.

P.S. HUSK, AT NU SKAL DU HAVE FÆRDSELSORIENTERETKURSUS

(se nærmere under "Kørekort")

Undervisningen skal som minimum indeholde 52 lektioner á 45 minutter fordelt på:

 • 28 teorilektioner med 3 evaluerende prøver
 • 4 lektioner på lukket øvelsesplads
 • 16 lektioner i manøvre på vej
 • 4 lektioner på køreteknisk anlæg

Husk...

..at medbringe din lektionsplan til teori, kørelektioner, manøvrebane og på køreteknisk anlæg og køreprøve. Lektionsplanen skal underskrives af både elev og lærer, hver gang du har modtaget undervisning.

Inden du kan blive tilmeldt teori- samt køreprøve, skal du aflevere følgende:

 • Lægeattest (medbring pasfoto 35x45mm til lægen)
 • Kopi af sygesikringsbevis
 • Ansøgning om kørekort (den får du her på køreskolen)
 • Kopi af opholds- og arbejdstilladelse hvis du ikke er dansk statsborger
 • Prøvegebyr til politiet
 • Vi underviser i teori efter de sidste nye undervisningsprincipper, hvor der er tid til hver enkelt elev.

Vi overholder naturligvis undervisningsplanen, som du får udleveret første gang, du møder op til teori. Men - det er naturligvis vigtigt, at du møder op til teori hver gang.

Teorien er ubegrænset, og vi finder i fællesskab ud af, hvornår du er klar til at gå til teoriprøve, hvor du skal huske at medbringe dit pas.

Kontakt os
  • Adresse

   Bisgårdsvej 55
   Odder, 8300

   Tandervej 6B
   Mårslet, 8320

   Jordbrugsskolen Starupvej 13
   Malling, 8340

   Følg os